Doświadczenie zawodowe

Kilkanaście lat i ponad 130 milionów zł doświadczenia… Wszystko, co wiem na temat fundraisingu, nauczyłam się bezpośrednio od darczyńców. Ale zacznijmy od początku.

Od 2001 roku pracuję na rzecz organizacji pozarządowych. Przez pierwsze lata miałam możliwość poznania praktycznie każdego obszaru ich funkcjonowania. Doskonale rozumiem realia pracy w organizacjach non-for-profit, dysponowania małymi jak i dużymi budżetami.

W 2006 roku rozpoczęłam współpracę ze Stowarzyszeniem Żydowski Instytut Historyczny w Polsce na rzecz Muzeum Historii Żydów Polskich – jednego z największych projektów publiczno-prywatnych w sektorze kultury. Wdrożyłam pilotażowy projekt edukacyjny – polsko-izraelskie wymiany studenckie. Od września 2008 do maja 2011 pozyskiwałam fundusze korporacyjne, opracowałam pierwszą w Polsce ofertę „naming opportunities” oraz regulamin przyjmowania darowizn i honorowania darczyńców (gifts acceptance and donors recognition policy), a następnie w latach 2011-2014 koordynowałam pozyskanie funduszy na produkcję wystawy stałej Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN. Moją specjalnością stała się praca z tzw. kluczowymi darczyńcami (major donors).W okresie od stycznia 2015 do września 2019 jako Dyrektor ds. Rozwoju Stowarzyszenia ŻIH kontynuowałam pozyskiwanie darowizn na działalność programową muzeum, w tym projekty wystawiennicze, edukacyjne, badawcze i kulturalne.

Przez kilkanaście lat razem z moim dotychczasowym zespołem wypracowaliśmy unikalną strategię pozyskiwania funduszy, łączącą standardy amerykańskie z polskim kontekstem kulturowo-społecznym i opartą na spersonalizowanym podejściu do darczyńców. W roku 2015 otrzymałam odznakę honorową “Zasłużony dla Kultury Polskiej” za wkład w tworzenie Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN.

Miałam zaszczyt współpracować z wieloma wybitnymi filantropami. Nauczyłam się, że potencjał darczyńców daleko wykracza poza aspekt finansowego wsparcia. Wnoszą oni doświadczenie biznesowe, zadają bardzo dobre pytania, które pomagają stale rozwijać poziom merytoryczny jak i operacyjny prowadzonych działań, uczą inwestorskiego podejścia. Działając na rzecz szeroko rozumianej zmiany społecznej, zawsze przecież oczekujemy wymiernych efektów – czyli „zwrotu z inwestycji”. Nasza praca musi być wymierna, a my sami otwarci na optymalizację i weryfikację sposobów działania i stosowanych metod. Świat NGO i biznes powinny czerpać naukę oraz inspirację od siebie nawzajem. Chcę być łącznikiem między tymi dwoma światami, dlatego we wrześniu 2019 postanowiłam rozpocząć działalność doradczą w zakresie filantropii i pozyskiwania funduszy.

Wykształcenie

Z wykształcenia jestem filologiem polskim ze specjalizacją animacja kultury (Uniwersytet Warszawski). Ukończyłam również studia podyplomowe w Szkole Nauk Społecznych przy Instytucie Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk. W roku 2010 otrzymałam stypendium Departamentu Stanu USA i uczestniczyłam w programie: „INTERNATIONAL VISITOR LEADERSHIP PROGRAM. Public-private partnership and Fundraising in Support of Cultural Institutions”. Program obejmował wizyty w działach fundraisingu 20 instytucji w Nowym Jorku, Waszyngtonie i San Francisco.

Copyright 2021

Marta Wróbel – usługi doradcze z zakresu filantropii i fundraisingu